Registreren  –  Inloggen

Laatste nieuws

Advertentie

Energyned – De zekerheid van vaste lagere energietarieven. Zoals wij in onze vorige nieuwsbrief al hebben aangekondigd zijn wij druk bezig ons pakket aan diensten uit te breiden. Daarbij is nu de inkoop van energie toegevoegd! Door collectief in te kopen realiseren wij samen inkoopvoordeel!

Wilt u weer de zekerheid van vaste lagere energietarieven?

Gelukkig zijn na een turbulente periode de energieprijzen de afgelopen tijd fors gedaald.  Door nú te kiezen voor een vaste prijs, profiteert u van de huidige lage tarieven en heeft u zekerheid. U bent dan ook de komende winter(s) beschermd tegen prijsstijgingen. Wilt u  profiteren van de huidige tarieven en zeker zijn van de energiekosten de komende periode? Meld u dan aan voor onze Collectieve Inkoop Energie!

Energyned - Highland Purchasing

De energiemarkt

Het afgelopen jaar zijn we geconfronteerd met enorm hoge energieprijzen. Gelukkig zijn de prijzen, mede als gevolg van de milde winter, de afgelopen tijd fors gedaald.  De inkoopprijzen op de termijnmarkt liggen op dit moment zelfs ruim onder het niveau van voor de oorlog in Oekraïne!

Behoefte aan zekerheid!

Veel ondernemers vragen ons of de energieprijzen nog verder gaan dalen en of wij iets kunnen betekenen. Helaas is het moeilijk om de energiemarkt te voorspellen. De ergste paniek op de inkoopmarkt lijkt voorbij, maar het is nog steeds onrustig.  Als we kijken naar de prognoses op de groothandelsmarkten dan is echter wel de verwachting dat de energieprijzen op termijn weer kunnen gaan stijgen. Het huidige prijsniveau lijkt dus ’’gunstig’’. Door nu over te stappen naar een vaste prijs profiteert u direct van de lagere tarieven en bent u de komende winter(s)l beschermd tegen prijsstijgingen.

Collectieve inkoop

Highland Purchasing heeft door de samenwerking met een nieuwe partner toegang tot energieleveranciers met vaste zakelijke prijscontracten. Wij zijn nu druk met ze bezig een collectieve inkoop te organiseren, waarbij we onze deelnemers een scherp, vast energiecontract kunnen aanbieden. Wilt u hier ook van profiteren en zeker zijn van de energiekosten komende periode? Meld u  dan vrijblijvend  aan voor onze Collectieve Inkoop Energie!